Seminar u OŠ”Karađorđe”

platan

U okviru projekta “Učenje za život u prirodi od prirode: zaštita prirodnih vrednosti”, Škola za opstanak je realizovala seminar za nastavnike u OŠ”Karađorđe” u Beogradu.

Na terenskoj radionici “Motri i uoči” polaznici su imali prilike da posmatraju strogo zaštićenu vrstu patke, njorku, par belorepana i da se bolje upoznaju sa geo i biodiverzitetom Beograda.