Seminar u OŠ”Karađorđe”

platan

U okviru projekta “Učenje za život u prirodi od prirode: zaštita prirodnih vrednosti”, Škola za opstanak je realizovala seminar za nastavnike u OŠ”Karađorđe” u Beogradu.

Na terenskoj radionici “Motri i uoči” polaznici su imali prilike da posmatraju strogo zaštićenu vrstu patke, njorku, par belorepana i da se bolje upoznaju sa geo i biodiverzitetom Beograda.


Učenje za život u prirodi od prirode

Udruženje „Škola za opstanak“ već godinama kroz realizaciju projekata ostvaruje svoju misiju upoznavanja stanovništva širom Srbije sa prirodnim vrednostima mesta u kojima žive kako bi shvatili značaj njihovog očuvanja i ličnog učešća u tome.
Posebna pažnja poklanja se nastavnicima i mladima. Prvima da bi nova znanja primenili u svome radu sa učenicima i ličnim primerom pozitivno uticali na ponašanje mladih prema prirodi i okruženju u kome žive. Drugima, kao budućim građanima i donosiocima odluka na poslu i u životu.