Učenje za život u prirodi od prirode

Udruženje „Škola za opstanak“ već godinama kroz realizaciju projekata ostvaruje svoju misiju upoznavanja stanovništva širom Srbije sa prirodnim vrednostima mesta u kojima žive kako bi shvatili značaj njihovog očuvanja i ličnog učešća u tome.
Posebna pažnja poklanja se nastavnicima i mladima. Prvima da bi nova znanja primenili u svome radu sa učenicima i ličnim primerom pozitivno uticali na ponašanje mladih prema prirodi i okruženju u kome žive. Drugima, kao budućim građanima i donosiocima odluka na poslu i u životu.