Radionice “Hranilice za ptice”

U okviru Projekta “Ekološka pismenost – učenje u prirodi o prirodi”, sufinansiranog od straneMinistarstva za zaštitu životne sredine, Škola za opstanak je realizovala 10 radionica o zimskom prihranjivanju ptica. Radionice su održane u pančevačkim osnovnim školama. sa ciljem razvijanja odgovornosti za ptice, kao vidom ekološkog opismenjavanja.