prirucnik za eko skole-1

Priručnik “Eko-škola”

 

Priručnik koji je pred vama zasnovan je na ciljevima i principima obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj,utemeljenim u međunarodnim dokumentima (Agenda 21, Poglavlje 36. i UNESKO i UNEP “Međunarodni program obrazovanja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj”, Milenijumska deklaracija itd.). Reč je o obrazovanju i vaspitanju, koje je po svojoj suštini obrazovanje za opstanak, održivi razvoj, mir, toleranciju, demokratiju… što je u potpunom skladu sa opštim ciljem obrazovanja u Srbiji, koje treba da osposobljava učenike da aktivno učestvuju i doprinose društvenom, ekonomskom i kulturnom razvoju.

Publikacija je oprirucnik za eko skole-1bjavljena u okviru projekta “Obuka za održivi razvoj u lokalnim zajednicama”

NASLOV: Priručnik za nastavnike “EKO ŠKOLA”

AUTORI: dr Vera Matanović i mr Gordana Brun

IZDAVAČ: Udruženje građana “Škola za opstanak”

UREDNIK: mr Gordana Brun

DIZAJN, OBRADA I PRELOM: Pangolin design

ŠTAMPA: Standard 2, Pinosava, Beograd