Pametna energija-1

Pametna energija

Pametna energija-2Štampano u okviru projekta “Eko-škola: održivost, obnovljivost i efikasnost”, koji su realizovali udruženje “Škola za opstanak” i Fondacija “Fridrih Ebert”

Saradnici na projektu: mr Marina Ilić i Milan Rešeta

Autor: mr Gordana Brun

Stihovi Ljubivoja Ršumovića

Citati Nikole Tesle

Dizajn i priprema za štampu: Pangolin, Beograd

Štampa: Standard 2, Pinosava, Beograd

PAMETNA ENERGIJA