Ekolozi-II-gr-960 (2)

Obrazovanjem do održivog razvoja

Naš glavni, dugoročni program za seminare predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u celoj Srbiji, akreditovan kod Ministarstva prosvete.

Autori:

dr Vera Matanović, ekspert za didaktiku
mr Gordana Brun, ekspert za održivi razvoj
dr Voislav Vasić, ekspert za biodiverzitet
mr Verica Gburčik, ekspert za atmosferu i klimu

Realizatori / moderatori:

Gordana Brun, magistar, stručnjak za edukaciju u oblasti životne sredine i održivog razvoja, Beograd
Voislav Vasić, doktor bioloških nauka, Beograd
Verica Gburčik, magistar meteoroloških nauka, Beograd
Olga Vasić, magistar bioloških nauka, botaničar, Beograd
Dragana Milićević, dipl. fizičar, prof. fizike / pomoćnik gradonačelnika, Kruševac
Zagorka Stević Gojkov, master politikolog, Beograd
Jelena Nikolić Antonijević, dip. biolog, Beograd

Opšti ciljevi

Jačanje kompetencija za prenošenje praktičnih znanja,veština i vrednosnih stavova iz oblasti ekologije, zaštite životne sredine i održivog razvoja, neophodnih za život u uslovima ekološke krize i formiranje ekološki poželjnog ponašanja mladih kao trajne vrednosti.

Specifični ciljevi

Osposobljavanje polaznika za:

  1. ekološko osmišljavanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti i primenu aktivnih metoda rada, međupredmetno povezivanje sadržaja (ekologija, zaštita životne sredine i održivi razvoj).
  2. tumačenje i primenu ekol. etike i koncepta održ. razvoja i održivosti u životu i radu škole i njenom okruženju;
  3. tumačenje i prenošenje znanja o lokalnim i regionalnim prirodnim resursima (vazduh, voda, hrana, energija, biodiverzitet, geol. nasleđe i dr);
  4. tumačenje i prenošenje znanja o održivom upravljanju i korišćenju tehnologija, proizvodnje, potrošnje, stanovanja i saobraćaja, vodosnabdevanja;
  5. prezentovanje ekol. sadržaja prema uzrastu učenika, rad sa decom u prirodi, saradnja sa roditeljima i lok. zajednicom u skladu sa učenjem za život i konceptom održive eko-škole kao načina življenja.

Realizovani seminari:

1. Pilot seminar za učitelje beogradskih osnovnih škola u saradnji sa Savezom pedagoga Srbije

2003.

2. Beograd: OŠ  „Aleksa Šantić“

mart 2003.
Voditelji dr Vera Matanović i mr Gordana Brun

3. Pilot projekt tri seminara za profesore 22 beogradske gimnazije

2004/2005.
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Voislav Vasić, prof. dr Branislav Todorović,Marina Drnadarski, Miroslav Tadić,

4. Beograd: OŠ „Nikola Tesla“ za učitelje iz osnovnih škola Rakovice

2004.
Voditelji: dr Vera Matanović i mr Gordana Brun

5. Orašac: OŠ „Josif Pančić“

17. i 18. april 2005.
Voditelji: dr Vera Matanović i mr Gordana Brun

6. Smederevska Palanka: OŠ „Radojka Šišović“, Smederevska Palanka

25. i 26. avgust 2005.
Voditelji: dr Vera Matanović, mr Gordana Brun, Marina Drndarski

7. Mladenovo: OŠ „Branko Ćopić“

8.i 9.oktobar 2005.
Voditelji: dr Vera Matanović i mr Gordana Brun

8. Bačka Topola: OŠ „Čaki Lajoš“

27. i 28. decembar 2005.
Voditelji: dr Vera Matanović i mr Gordana Brun

9. Vojka: OŠ „Milan Hadžić“

10. i 11. mart 2006.
Voditelji: dr Vera Matanović, mr Gordana Brun, prof. dr Dragan Veselinović

10. Svetozar Miletić: OŠ „Bratstvo-jedinstvo“

26. i 27. jun 2006.
Voditelji: dr Vera Matanović i mr Gordana Brun

11. Kolut: OŠ „Ognjen Prica“

2. i 3. jun 2006.
Voditelji: dr Vera Matanović i mr Gordana Brun

12. Mihajlovac: OŠ „Sava Kovačević“

18. februar 2006.
Voditelji: dr Vera Matanović i mr Gordana Brun

13. Kula: OŠ „Petefi brigada“

13. i 14. maj 2006.
Voditelji: dr Vera Matanović, mr Gordana Brun i mr Verica Gburčik

14. Stepojevac: OŠ „Vuk Karadžić“

23. i 24. mart 2006.
Voditelji: dr Vera Matanović, mr Gordana Brun i mr Verica Gburčik

15. Ugrinovci: OŠ „Stanko Marić“

3. i 4. mart 2006.
Voditelji: dr Vera Matanović, mr Gordana Brun, prof. dr Dragan Veselinović

16. Beograd: OŠ „Stari Grad“

10. i 11. februara 2007.
Broj učesnika: 47
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, dr Voislav Vasić i mr Verica Gburčik

17. Loznica: OŠ „Jovan Cvijić“

18. i 19. februara 2007.
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, dr Voislav Vasić i mr Verica Gburčik

18. Pančevo: Centar za kulturu

23. i 24. februara 2007.
Broj učesnika: 38
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

19.Vršac: OŠ „Mladost“

4. i 11. mart 2007.
Broj učesnika: 38
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

20. Jagodina: OŠ „Goran Ostojić“

17. i 18. mart 2007.
Broj učesnika: 36
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

21. Beograd OŠ „Đuro Strugar“

3. i 4. mart 2007.
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

22. Leskovac: OŠ „Vuk Karadžić“

24. i 25. mart 2007.
Broj učesnika: 36
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

23. Kraljevo: Škola: OŠ „4. kraljevački bataljon“

31. mart. i 1. april 2007.
Broj učesnika: 26
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

24. Kosjerić: OŠ „Mito Igumanović“

19. i 20. maj 2007.
Broj učesnika:26
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

25. Bor: OŠ „Sveti Sava“

26. i 27. maj 2007.
Broj učesnika: 39
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

26. Beograd: OŠ „Stevan Dukić“

9. i 10. jun 2007.
Broj učesnika: 29
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

27. Inđija: OŠ „Dušan Jerković“

12. i 13. maj 2007.
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

28. Čačak:Centar za usavršavanje nastavnika

9. septembar 2007.
Voditelji: dr Vera Matanović, mr Gordana Brun

29. Užice: Centar za usavršavanje nastavnika

14. septembar 2007.
Voditelji: dr Vera Matanović, mr Gordana Brun

30. Kraljevo: Predškolska ustanova „Olga Jovičić – Rita“

24. i 25. novembra 2007.
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

31. Vreoci: OŠ „Diša Đurđević“

16. i 17. januar 2008.
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasi

32. Čačak: Vrtić „Sunce“

22. i 23. februar 2008.
Broj učesnika: 29
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

33. Žagubica: OŠ „Moša Pijade“

14. i 15. februar 2008.
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

34. Vojska: OŠ „Stevan Sinđelić“

22. i 23. novembar 2008.
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

35. Lazarevac: OŠ „Vojislav – Voka Savić“

6. i 7. decembar 2008.
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

36. Beočin: Predškolska ustanova „Ljuba Stanković“

15. i 16. januar 2009.
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Vera Matanović, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

37. Kruševac: Mudrakovac: OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“

28. februar i 1. mart 2009.
Voditelji: mr Gordana Brun, dr Aleksandar Hegediš, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

38. Bačka Palanka: OŠ „Vuk Karadžić“

7. ‎i 8. februar ‎2010.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

39. Bački Petrovac: OŠ „Jan Čajak“

20. i 21. februar 2010.
Broj učesnika: 37
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

40.Kikinda: OŠ „Jovan Popović“

22. i 29. maj 2010.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, dr Aleksandar Hegediš i dr Voislav Vasić

41. Bojnik: Kosančić: OŠ „Stojan Ljubić“

21. i 22. oktobar 2010.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić, Vesna Milošević, Dragana Ranđelović i dr Voislav Vasić

42. Mionica: OŠ „Milan Rakić“

19. i 20. novembra 2010.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić, Vesna Milošević, Dragana Ranđelović i dr Voislav Vasić

43. Kosjerić: OŠ „Mito Igumanović“

29. i 30. oktobar 2010.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić, Vesna Milošević, Dragana Ranđelović i dr Voislav Vasić

44. Veliko Gradište: OŠ „Ivo Lola Ribar“

3. i 4. decembar 2010.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić, Vesna Milošević, Dragana Ranđelović i dr Voislav Vasić

45. Bački Petrovac: Predškolska ustanova „Včijelka“

16. i 17. decembra 2010.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić, Vesna Milošević i dr Voislav Vasić

46. Beograd: Borča: OŠ „Rade Drainac“

12. i 13. febrar 2011.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić, Vesna Milošević, Dragana Ranđelović i dr Voislav Vasić

47. Beograd: Surčin: OŠ „22. oktobar“

25. i 26. februar 2011.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić, Vesna Milošević, Dragana Ranđelović i dr Voislav Vasić

48. Beograd: Karaburma: OŠ „Stevan Dukić“

05. i 06. mart 2011.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić, Vesna Milošević, Dragana Ranđelović i dr Voislav Vasić

49. Beograd: Vinča: OŠ „Nikola Tesla“

19. i 20. marta 2011.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić i dr Voislav Vasić

50. Mali Zvornik: Donja Borina: OŠ „Braća Ribar“

1. i 2. april 2011.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić i dr Voislav Vasić

51. Kragujevac: Politehnička škola

29. i 30. Januar 2011.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Vesna Milošević i dr Voislav Vasić

52. Priboj: Pribojska banja: OŠ „Nikola Tesla“

23. i 24. septembar 2011.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić, Vesna Milošević i dr Voislav Vasić

53. Mačkat: OŠ „Milivoje Borović“

6. i 7.oktobar 2012.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, mr Marina Ilić

54. Mačkat: OŠ „Milivoje Borović“

27. i 28.oktobar 2012.
1.Principi održivog razvoja
2. Nastavničke kompetencije za obrazovanje za održivi razvoj
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Marina Ilić

55. Mačkat: OŠ „Milivoje Borović“

22. decembar 2012.
1.Uvođenje ekološkog principa/pristupa u vaspitno obrazovni sistem;
2.Primena ekološkog principa u nastavi
Voditelj: mr Gordana Brun

56. Beograd: Dorćol: OŠ  „Vlada Aksentijević“

13. i 14. oktobar 2012.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić i dr Voislav Vasić

57. Kruševac, Centar za usavršavanje nastavnika

24. i 25. decembar 2012.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, mr Marina Ilić

58. Perlez: OŠ „Đura Jakšić“

12. i 13. april 2013.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić i dr Voislav Vasić

59. Kruševac: Centar za stručno usavršavanje

15. januar 2014.
Broj učesnika: 35
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

60. Trstenik: OŠ „Sveti Sava“

17. i 18. januara 2014.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik, Marina Ilić i dr Voislav Vasić

61. Beograd: Borča: OŠ „Rade Drainac“

1. i 2. februara 2014.
Voditelji: mr Gordana Brun, mr Verica Gburčik i dr Voislav Vasić

GALERIJA