cikorija

Ekološka pismenost – seminar za nastavnike

Akreditovani dvodnevni seminar za nastavnike, Ekološka učionica:praćenje pojava, procesa i promena u prirodi i društvu“druga je projektna aktivnost „Škole za opstanak“ u okviru Projekta „Ekološka pismenost- učenje u prirodi o prirodi“. Trideset nastavnika iz pet pančevačkih škola, 12. i 13.oktobra 2019., imali su prvog dana u OŠ „Jovan Jovanović-Zmaj“ predavanja sa radionicama o neodrživom razvoju, klimatskim promenama i ekološkoj odgovornosti čoveka . Drugog dana Terensku radionicu  u Gradskoj šumi i završnu debatu na kraju seminara.
Fotografije sa seminara, naročito one iz prirode, i ocene seminara u celini, koje su polaznici dali, svedoče da je Model „Učenje za život u prirodi od prirode“ Udruženja „Škola za opstanak“ za njih veoma prijemčiv i primenljiv. Kakos u istakli ” motiviše ih da rade u prirodi sa učenicima (nastavne i vannastavne aktivnosti), jer je ne samo interaktivni proces prepoznavanja pojava, fenomena i objekata prirodne raznovrsnosti i njenog značaja za razvoj gradova i sela, život stanovnika, obrazovanje i kulturu, već istovremeno predstavlja i podsticanje aktivizma učenika i njihovog ličnog učešća u zaštiti životne sredine”.
Važna i ohrabrujuća činjenica je da su nastavnici i ovoga puta, kao i na prethodna dva seminara ( 2017. i 2018.) u završnoj debati, čiji je cilj da se na osnovu stečenih znanja prepoznaju bezbednosni ekološki rizici u Pančevu i okolnim naseljenim mestima i da se utvrde mogući načini reagovanja na njih, ukazali na konkretne primere ekološkog nemara,” ali koje je moguće popraviti uključivanjem lokalne samouprave, civilnog sektora, medija, škola, koje bi apelovale na svest i korisne navike dece, pa bi se tako indirektno stizalo i do svesti roditelja”. (videti izveštaje na sajtu)
Pored brige za čistiji Tamiš i vazduh u Pančevu , manje buke u kafićima, namenske kontejnere za pravilno odlaganje smeća u gradu…. nastavnici smatraju “da bi trebalo Gradsku šumu učiniti prohodnom i optimalno primenljivom za šetnju, posete, osmatranje,  jer je postojeća “staza zdravlja” obrasla i nemoguće ju je koristiti.”
-“Potrebno je popraviti putokaze i obeležavanje kroz Gradsku šumu iz bezbednosnih i informativnih razloga i urediti i prigodne biciklističke staze kroz Gradsku šumu, sa punktovima sa pijaćom vodom i klupama kao odmorištem primereno zaštićenoj prirodnoj celini….postaviti korpe za otpatke.”
-Urediti je kao park šumu u skladu sa prirodom i obnoviti autohtonim drvećem i biljkama( Gradsko zelenilo, Mladi gorani i izviđači, školske organizovane akcije sadnje).
-Zaštititi kao područje važno za očuvanje gnezdilišta ptica, autohtonih vrsta (hrast) i nastavnu bazu za učenje u prirodi o prirodi.
Zaključeno je da se pokrene Inicijativa za zaštitu Gradske šume i uputi nadležnim gradskim, pokrajinskim i republičkim organima.

Preuzmite rezultate radionice Dendrotoponimi moga kraja ovde

Pogledajte galeriju:

Terenska radionica

Terenska radionica

Predavanja

Ostavite komentar

Vaša adresa nece biti objavljena. Obavezna polja označena su *

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.