Aplikacije BeoGuide

BeoGuide

Aplikacija BeoGuide je razvijena u okviru Projekta Škole za opstanak “Beograd kroz prirodu i vreme – obrazovanje za opstanak”, sufinansiranog od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, prema izdanju “Beograd kroz prirodu i vreme: vodič kroz bio-geo-diverzitet Beograda”, autora dr Voislava Vasića i dr Marine Ilić. Pomoću nje možete da pronađete i upoznate neke od mnogobrojnih […]


Radionice “Hranilice za ptice”

U okviru Projekta “Ekološka pismenost – učenje u prirodi o prirodi”, sufinansiranog od straneMinistarstva za zaštitu životne sredine, Škola za opstanak je realizovala 10 radionica o zimskom prihranjivanju ptica. Radionice su održane u pančevačkim osnovnim školama. sa ciljem razvijanja odgovornosti za ptice, kao vidom ekološkog opismenjavanja.