Pametna energija

Pametna energija-1

Štampano u okviru projekta “Eko-škola: održivost, obnovljivost i efikasnost”, koji su realizovali udruženje “Škola za opstanak” i Fondacija “Fridrih Ebert” Saradnici na projektu: mr Marina Ilić i Milan Rešeta Autor: mr Gordana Brun Stihovi Ljubivoja Ršumovića Citati Nikole Tesle Dizajn i priprema za štampu: Pangolin, Beograd Štampa: Standard 2, Pinosava, Beograd PAMETNA ENERGIJA