Ko smo mi

Škola za opstanak  je škola, obrazovno-vaspitačka nevladina organizacija. Poučava o održivom odnosu čoveka sa životnom sredinom. Daje uputstva za usporavanje onih promena u prirodi koje je izazvao čovek, kao i primere za ublažavanje njihovih posledica.  Zašto kriti: Škola za opstanak se između ostalog bori protiv neznanja i bezobzirnosti. Ona je pristrasna: otvoreno favorizuje ekološki obrazovane, pametne, odgovorne i vaspitane osobe i organizacije.

Škola za opstanak vaspitava Ljude da budu stanovnici Zemlje.

Škola za opstanak jeste škola, ona obaveštava, objašnjava i obučava. Obaveštava, proširujući i produbljujući postojeća ekološka znanja, saopštavajući nove činjenice i izveštavajući o rezultatima razvoja nauke i njene primene. Objašnjava prirodu ekoloških i socijalnih pojava i procesa i upozorava na posledice. Osposobljava one koji se oslanjaju na prirodne resurse ili dolaze u dodir s njima, da procene dopustivu meru svog delovanja i uticaja na životnu sredinu. Pristup Škole za opstanak je elastičan i prilagodljiv. Ona koristi sva visokoaktivna tradicionalna sredstva (radionice, seminare, tečajeve) uz standardnu didaktičku podršku (projekcije, priručnike, prospekte, postere, uputstva), ali i eksperimentiše sa alternativnim oblicima edukacije (igrokazi, terenski rad, susreti sa umetnicima, volonterske akcije, takmičenja).
Škola za opstanak nije na ostrvu, povezana je i sarađuje sa vrlo raznovrsnim partnerima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Da bi mogla da obaveštava i obučava druge, ona prva mora da bude dobro informisana i instruirana. Zainteresovana je za medije i stara se da sama bude predmet njihove pažnje.

Školi za opstanak može se prići s bilo koje strane. Zato ona dopire svuda.

Škola za opstanak je prvenstveno okrenuta onima koji znanje i veštine, razmenjene sa Školom, mogu dalje da primenjuju, posreduju i šire. Nastavnici, edukatori na raznim nivoima obrazovanja, važna su ciljna grupa Škole za opstanak. Zatim dolaze programi edukacije onih koji vrše uticaj na javno mnjenje, a naročito poslenika sredstava komunikacija. Njena meta su i oni na čijoj su savesti odluke od uticaja na životnu sredinu i koji usmeravaju razvoj države, napredak lokalne zajednice, politiku neke privredne grane ili menadžment jednog preduzeća. Programima prosvećivanja i osvešćivanja Škola za opstanak neposredno se obraća i najširoj zajednici ali i svakoj od lokalnih sredina.

Škola za opstanak nije obavezna za sve, ali je svima neophodna.

U Školi za opstanak vaspitači, učitelji, nastavnici, predavači i profesori dobijaju priliku za permanentno produbljivanje svog obrazovnog korpusa, što povećava kvalitet njihove nastave i predstavlja polazište za njihovo profesionalno napredovanje. Novinarima, ali i svim ostalim, izoštrava kriterijume za ekološko vrednovanje događaja i razvojnih faza društva i omogućuje predvidivost posledica svake promene. Donosiocima odluka i upravljačima na raznim nivoima ona daje sigurnost da donose ispravne odluke i smanjuje im rizik od greške usled nepoznavanja ili nerazumevanja složenih niti ekosistema i komplikovane doktrine održivog razvoja. Građanima, pojedincima i njihovim udruženjima, pohađanje Škole za opstanak daje svest o pravu na kvalitetan život u zdravoj i bogatoj sredini, kako danas, tako i u doglednoj budućnosti.

Škola za opstanak pruža nastavak prethodnog znanja. A to je već početak nečeg novog.

Da bi ostvarila svoju složenu misiju, Škola za opstanak postarala se da okupi najbolje i najiskusnije stručnjake i najaktivnije borce za širenje znanja i za suprotstavljanje narušavanju životne sredine. U zavisnosti od prirode problema, Škola za opstanak aktivira svoje saradnike-specijaliste, sociologe, pravnike, ekonomiste, tehnologe, prostorne planere. I više od toga, Škola za opstanak privukla je mnoge stvaraoce koji se ne mire s ravnodušnošću kojom bivaju praćene degradacione promene planete Zemlje i zemlje Srbije. Uz njihovu pomoć Škola za opstanak postala je ne samo škola znanja već i škola ponašanja i razumevanja.

Školu za opstanak smišljaju stručnjaci, vode praktičari, obogaćuju naučnici, oplemenjuju pesnici.

I dublje i šire nego mnoge tematski srodne organizacije, Škola za opstanak uputila se u najdelikatnije polje delovanja – oblikovanje kolektivne i pojedinačne ljudske svesti i uticanje na volju i savest ljudi sa najvećom odgovornošću. Škola za opstanak u potpunosti daje smisao demokratskom pravu svakog pojedinca i svake grupe na učešće u odlučivanju o kvalitetu života koji zavisi od životne sredine. Jedino Škola za opstanak osvetljava obavezu donosioca odluka da u ime grupe ili zajednice izabere opstanak. Samo Škola za opstanak povezuje zadivljujuće akumulirano ekološko znanje sa kritično naraslim problemima životne sredine.
Samo zajedno: škola i opstanak.
Škola za opstanak čuva, usavršava i učvršćuje svoje mesto u društvu. Komplementarna je institucionalnom, zvaničnom obrazovanju i povezana s njim ali zadržava svoju nezavisnost i elastičnost. Ta vrsta posredničke spone velikih naučnih, prosvetnih i osnovnih državnih institucija sa građanskim sektorom, a radi ublažavanja ekoloških posledica razvojnih procesa i pojava, glavna je odlika Škole za opstanak, danas i ubuduće.

Škola za opstanak nema svoje rezultate. Ona ima svoje đake.