Kontakt

Udruženje „Škola za opstanak“
Cvijićeva 28, 11060 Beograd

BU 15946/2010 od 30.12.2010.

+381 11 409 52 47
skolazaopstanak@gmail.com

Ovlašćena osoba
mr Gordana Brun, predsednica

Ime i prezime:

Vaš Email: